ДЗР са сложни финансови инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари поради ливъридж ефекта. 81.76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Трябва да сте сигурни, че разбирате как работят ДЗР и дали можете да си позволите да поемете високия риск от загуба на парите си.

81.76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик.

Мога ли да променя настройката за време на платформата за търговия MT4 и MT5?

Нашата платформа за търговия MT4 в момента е настроена на GMT+2. Търговията започва в 00:00 платформено време, като ежедневната смяна на деня се извършва по едно и също време, всеки ден по платформено време. Това време не може да се промени на платформата.