ДЗР са сложни финансови инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари поради ливъридж ефекта. 76.09% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Трябва да сте сигурни, че разбирате как работят ДЗР и дали можете да си позволите да поемете високия риск от загуба на парите си.

76.09% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик.

How is a swap rate determined?

A swap or rollover rate is determined by the difference in interest rates between the countries involved in a currency pair. For example, if you are trading the Australian dollar against the United States dollar (AUD/USD), the rollover rate calculation would involve the interest rates between Australia and the United States. Whether the position is long or short, a swap rate is applied. Because of this, each currency pair has its own swap rate.

Example:

Swap rates can be calculated using the following formula:
Rollover rate = (Base currency interest rate – Quote currency interest rate) / (365 x Exchange Rate).