ДЗР са сложни финансови инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари поради ливъридж ефекта. 81.76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Трябва да сте сигурни, че разбирате как работят ДЗР и дали можете да си позволите да поемете високия риск от загуба на парите си.

81.76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик.

How to change my Investor password in MT4.

  1. Open your MT4 platform.
  2. Click “Tools”.
  3. Click “Options”.
  4. On the “Server “tab, click “Change”.
  5. Type your current master password.
  6. Click “Change investor (read-only) password”.
  7. Type the new investor password & confirm.