ДЗР са сложни финансови инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари поради ливъридж ефекта. 81.76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Трябва да сте сигурни, че разбирате как работят ДЗР и дали можете да си позволите да поемете високия риск от загуба на парите си.

81.76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик.

What is Margin and Leverage in Trading?

Margin trading refers to using borrowed funds from a broker to purchase a financial asset or assets in a larger volume. Traders use margin to buy more stock than they would normally be able to (or afford to do). Margin is then used to create leverage to enter larger trades or open larger positions, in a bid to magnify gains.