CFD нь нарийн төвөгтэй хэрэгсэл бөгөөд хөшүүргийн улмаас мөнгө хурдан алдах өндөр эрсдэлтэй байдаг. Бага хөрөнгө оруулагчдын 81.76% нь CFD арилжаа хийхдээ мөнгөө алддаг. Та CFD хэрхэн ажилладгийг ойлгож байгаа эсэх, мөнгөө алдах өндөр эрсдэлтэй байж чадах эсэхээ анхаарч үзэх хэрэгтэй.

Бага хөрөнгө оруулагчдын 81.76% нь CFD арилжаа хийхдээ мөнгөө алддаг.

Хуульдүрэм

Доор жагсаагдсан хуулийн бичиг баримтуудыг заавал уншиж танилцахыг зөвлөж байна.

Байгууллагын хэрэглэгчдэд

Eightcap бол онлайн санхүүгийн арилжааны платформ ба Австрали улсад үүсгэн байгуулагдсан. Forex болон CFD арилжааг хувь хүн болон байгууллагын хэрэглэгчдэд санал болгодог.

Бүтээгдхүүний танилцуулга

Санхүүгийн үйлчилгээний заавар

Зорилтот зах зээл

Эрсдлийн санамж

Санамж

Манай үйлчлүүлэгчийн гэрээ нь таны бидэнтэй хийх бүх гүйлгээг зохицуулдаг. Бидэнд данс нээлгэснээр та энэхүү баримт бичгийг уншиж, зөвшөөрсөн гэдгээ хүлээн зөвшөөрч, баталгаажуулна.

Үйлчлүүлэгчийн гэрээ

Нууцлалын бодлого

Вэб сайтын ерөнхий нөхцөл

Гомдлын удирдлагын бодлого

Нас барсан хүмүүсийн үл хөдлөх хөрөнгийн бодлого

Хеджийн бодлого

Үйлчлүүлэгчийн баталгаажуулалтын шаардлага (AML)

Тодруулга

Eightcap Global Limited компанийг Багамын Арлын Үнэт Цаасны Хорооноос (SCB) (SIA-F220) зохицуулдаг. Эдгээр баримт бичиг нь таны хувийн санхүүгийн байдал, хэрэгцээ, зорилгод нийцүүлэн бидний санал болгож буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ танд тохирох эсэхийг шийдэхэд тань туслах зорилготой юм.

Эрсдэлийг ил тод болгох бодлого

Гомдол шийдвэрлэх бодлого

Гэрээ

Бид санхүүгийн зохицуулалтын үүргээ биелүүлэхийн тулд цаашдын бодлогоо баримталж, хэрэгжүүлдэг ба та манай веб сайтад хандах, ашиглах нь манай веб сайтын болзлын дагуу байна.

Үйлчлүүлэгчийн гэрээ

Нууцлалын бодлого

Вэб сайтын ерөнхий нөхцөл

Эцсийн хэрэглэгчийн лицензийн гэрээ

Үйлчлүүлэгчийн баталгаажуулалтын шаардлага (AML)

Тодруулга

CLMarkets Limited (Бүртгэл № 24750) нь Eightcap International нэрээр арилжаалагддаг, Сент Винсент ба Гренадин улсад 2018 оны 24750 IBC дугаартай, Griffith Corporate Centre, Suite 305, Шуудангийн хайрцаг 1510, Бичтаун, Гренада, Кингсент, Гренада хотод бүртгэлтэй. Эдгээр баримт бичиг нь таны хувийн санхүүгийн байдал, хэрэгцээ, зорилгод нийцүүлэн бидний санал болгож буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ танд тохирох эсэхийг шийдэхэд тань туслах зорилготой юм.

Эрсдэлийг ил тод болгох бодлого

Гомдол шийдвэрлэх бодлого

 

Гэрээ

Манай Үйлчлүүлэгчийн гэрээ нь таны бидэнтэй хийх бүх гүйлгээг зохицуулдаг. Бидэнтэй данс нээлгэснээр та энэхүү баримт бичгийг уншиж, зөвшөөрсөн гэдгээ хүлээн зөвшөөрч, баталгаажуулна.

Үйлчлүүлэгчийн гэрээ

Privacy Policy