CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 79.04% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

79.04% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Contact

เอกสารทางกฎหมาย

เอกสารดังต่อนี้จะแสดงถึงเงื่อนไขการให้บริการและสินค้าที่เรามอบให้ โดยเป็นเอกสารสำคัญที่ท่านจะต้องอ่านและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะเริ่มเปิดบัญชีจริงกับเรา เอกสารนี้ถือเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างท่านและเรา