Contact

โปรโมชั่นพิเศษ

เราซาบซึ้งที่ท่านเลือกเทรดกับเรา เราจึงมอบข้อเสนอโปรโมชั่นที่พิเศษให้ท่านเป็นครั้งคราว นี่เป็นวิธีที่เราจะแสดงความขอบคุณและตอบแทนความภักดีของท่าน ที่ท่านมีให้กับเรา โดยโปรโมชั่นของเรามอบให้แก่นักเทรดทุกท่านและท่านสามารถตรวจสอบข้อเสนอปัจจุบันรวมไปถึงกฎระเบียบและเงื่อนไขด้านล่างนี้

$100 โบนัสการเทรด

สามารถรับได้
หากท่านทำการแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักให้ทำการสมัครและฝากเงินกับเรา ท่านจะได้รับรางวัลเงินสด $100 หรือเทียบเท่าเข้าสู่บัญชีเทรดของท่านโดยตรง!

กฎระเบียบและเงื่อนไขทั่วไปของโปรโมชั่น

โปรโมชั่นของเรา:

– ไม่มุ่งเน้นที่จะกระจายไป หรือใช้งานโดยบุคคลหรือกลุ่มคนที่โปรโมชั่นจะก่อให้เกิดข้อโต้แย้งกับกฎหมายหรือข้อบังคับ
– กำกับและอ้างอิงตามกฎหมายกลาง, รัฐ และ ท้องถิ่น และกฎข้อบังคับตามใบอนุญาต
– ยกเลิกเมื่อพบข้อมห้ามหรือข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับ
– ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆได้
– ไม่มีการชักชวนให้ลูกค้าเปลี่ยนแปลงลักษณะความชื่นชอบความเสี่ยง หรือ กระตุ้นให้เกิดการเทรดที่ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงต่อกลยุทธ์รายบุคคล – นักลงทุนต้องมั่นใจว่าดำเนินการเทรดด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับระดับความสบายใจของพวกเขา
– ใช้งานได้เฉพาะกับบัญชีประเภท Standard ยกเว้นในกรณีที่มีการระบุไว้เท่านั้น
– ไม่สามารถใช้กับลูกค้าที่ถูกแนะนำเข้าสู่ Eightcap โดยบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมเป็นผู้แนะนำโบรคเกอร์ (IB) ยกเว้นกรณีที่มีการระบุไว้เท่านั้น

ทางเราขอสงวนสิทธ์ในการพิจารณาและดำเนินการต่อไปนี้

– ยกเลิก, ถอน, จำกัด หรือลดข้อเสนอโปรโมชั่นใดๆในทุกช่วงเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า;
– ปฏิเสธการสมัครจากบุคคลที่เข้าร่วมหรือถูกยกเว้นสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรโมชั่น/ข้อเสนอ หากทางเราตัดสินว่าลูกค้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการฉ้อโกงหรือหากมีการละเมิด, ขัดขืน หรือ ใช้ช่องว่างของกฎระเบียบข้อบังคับของโปรโมชั่นโดยไม่มีความจำเป็นในการชี้แจงสาเหตุในการปฏิเสธ
– ปฏิเสธการชำระเงินจาก การละเมิด, ความเป็นไปได้ในการละเมิด, ฉ้อโกง, ความเป็นไปได้ในการฉ้อโกง, ติดสินบน และ/หรือ มีความเป็นไปได้ในการติดสินบน
– ปรับเปลี่ยน, ยกเลิก หรือแก้ไขโปรโมชั่น หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในกฎระเบียบและเงื่อนไขในทุกช่วงเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า – เราจะให้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์ของเรา (แนะนำให้นักลงทุนอ่านกฎระเบียบบนเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง และหากยินยอมจะใช้ข้อเสนอต่อไปท่านจะถูกอ้างอิงกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว)
– ปฏิเสธการสมัครบัญชีใดๆโดยอ้างอิงจากระเบียบการเปิดบัญชีของเรา – บุคคลที่ทำการสมัครบัญชีจะต้องตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นก่อนที่จะสมัครบัญชี

นอกจากนั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆที่ส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากการดำเนินการของลูกค้าในการเข้าร่วมโปรโมชั่น รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโปรโมชั่น สถานการณ์นอกเหนือจากในกฎระเบียบจะถูกแก้ไขด้วยความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย (การตัดสินใจจะสิ้นสุดและรับทราบโดยทุกฝ่าย) หากกฎระเบียบมีการเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ จะใช้เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเป็นหลักในกรณีที่มีความคลุมเครือ