Contact

เกณฑ์เงื่อนไข

Avatar
สิงหาคม 28, 2019
by Taner Ozturk, Trading Expert

1. โปรโมชั่นนี้รองรับสำหรับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ของ Eightcap Pty Ltd ABN 73 139 495 944 (“Eightcap Pty Ltd”) และ Eightcap Global Ltd – company registration no. 40377 (“Eightcap Global”) โดยกฎระเบียบและเงื่อนไขของโปรโมชั่นจะขึ้นอยู่กับใบอนุญาตที่ท่านยอมรับ ณ ตอนสมัครเปิดบัญชี.
2. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้กับลูกค้าที่ถูกแนะนำผ่านผู้แนะนำโบรคเกอร์ (IB).
3.เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ ผู้ขอรับ(ผู้แนะนำ) จะต้อง:
– มีบัญชีเทรดจริงอยู่แล้วหรือเปิดบัญชีเทรดจริงของ MT4 ใหม่
– ฝากเงินขั้นต่ำ AUD250 (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) เข้าสู่บัญชีเทรด
– แนะนำลูกค้าใหม่ให้แก่ Eightcap Pty Ltd or Eightcap Global
4. ยิ่งกว่านั้น, เพื่อนที่ถูกแนะนำ (“ลูกค้าที่ถูกแนะนำ) จะต้อง:
– เป็นลูกค้าใหม่ของ Eightcap Pty Ltd หรือ Eightcap Global – ลูกค้าที่มีบัญชีกับ Eightcap อยู่แล้วจะไม่ถูกพิจารณาเป็น ‘ผู้ถูกแนะนำ’ รวมไปถึงผู้ถือครองบัญชีร่วมของ Eightcap
– จะต้องไม่เป็นบุคคลสมมุติ, คู่สมรส หรือ สมาชิกในครอบครัวของผู้ส่งคำร้อง หรือ อาศัยอยู่ภายใต้ที่อยู่เดียวกันกับผู้แนะนำ

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST