Contact

คำเตือน

Avatar
สิงหาคม 28, 2019
by Taner Ozturk, Trading Expert

1. กฎและข้อบังคับนี้จะต้องถูกอ่านควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับทั่วไปที่มีผลบังคับใช้ต่อข้อเสนอโปรโมชั่นทุกชนิดของ Eightcap
2.การเข้าร่วมโปรโมชั่นจะต้องผ่านทุกเงื่อนไข โดยลูกค้าที่มีสิทธิ์ได้รับจำเป็นต้องผ่านทุกเงื่อนไขและข้อบังคับทุกแจ้งให้ทราบ
3. Eightcap ขอสงวนสิทธิ์ในการถือครองโบนัส หากเรามีเหตุผลที่ชี้ว่ามีการ ร่วมมือ, สมรู้ร่วมคิด หรือ เป็นองค์กรในการ ตอบคำถาม/ลงทุน/ซื้อขาย จากแหล่งที่มาเดียวกัน หรือเรามีเหตุผลรองรับที่เพียงพอว่ามีการใช้ช่องโหว่ของโปรโมชั่นในทางใดทางหนึ่ง
4.โปรโมชั่นและโบนัสไม่สามารถทำการเคลื่อนย้ายและรวมกับโปรโมชั่นหรือข้อเสนออื่นๆได้
5.การตัดสินใจของ Eightcap ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นถือเป็นจุดสิ้นสุดและจะไม่มีการเจรจาใดๆ

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST