Contact

มีค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีกับ Eightcap หรือไม่?

Nick
สิงหาคม 28, 2019
by Nick Alexander, Market Analyst

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการเปิดบัญชีจริงกับเรา โดยเราไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่นใดๆ

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST