Contact

ฉันจะส่งเอกสารไปยัง Eightcap ได้อย่างไร?

Nick
สิงหาคม 28, 2019
by Nick Alexander, Market Analyst

ท่านสามารถทำการอัพโหลดเอกสารในขั้นตอนการสมัครเปิดบัญชีจริงออนไลน์ผ่านทางมือถือหรือเดสก์ท็อป หากท่านไม่สามารถส่งเอกสารในช่วงการสมัครได้ สามารถส่งเอกสารมาทางอีเมล์เราได้เช่นกัน

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST