Contact

ฉันจะฝากเงินเพิ่มเข้าสู่บัญชีได้อย่างไร?

Avatar
สิงหาคม 13, 2019
by Taner Ozturk, Trading Expert

เราให้บริการช่องทางการชำระเงินในการฝากเงินเข้าบัญชีที่หลากหลาย รวมถึงการฝากเงินทันผ่าน credit/debit card, Skrill, Neteller, Poli, และ China Union Pay (สำหรับลูกค้าที่อาศัยในประเทศจีน) รวมถึง การโอนเงินจากธนาคารท้องถิ่น/ระหว่างประเทศ

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST