Contact

ฉันจะคำนวณค่าสวอปอย่างไร

Nick
สิงหาคม 28, 2019
by Nick Alexander, Market Analyst

อัตราค่าสวอปจะถูกคำนวณอัตโนมัติในแพลตฟอร์มซื้อขาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมวิธีการคำนวณค่าสวอปจะคำนวณตามสูตรต่อไปนี้:

อัตราสวอปซื้อ/ขายปัจจุบัน * จำนวนล็อต = ค่าสวอปเพิ่ม/ลด ในหน่วยสกุลเงินตัวหลัง

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสำหรับค่าสวอป โปรดติดต่อเราโดยตรง

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST