Contact

การถอนเงินใช้เวลานานแค่ไหน?

Avatar
สิงหาคม 13, 2019
by Taner Ozturk, Trading Expert

เราดำเนินการคำสั่งถอนเงินที่ถูกส่งมาก่อน 01:00 PM AEST/AEDT ในวันจันทร์ถึงศุกร์ในวันทำการเดียวกัน ส่วนคำสั่งถอนที่ได้รับหลังเวลาดังกล่าวจะไม่ได้รับการดำเนินการจนถึงวันทำการถัดไป

โปรดทราบว่าระยะเวลาดำเนินการอาจแตกต่างกันตามกระบวนการของธนาคาร การถอนเงินระหว่างประเทศอาจใช้เวลา 2-5 วันทำการในการได้รับ

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST