Contact

ใช้เวลาดำเนินการเปิดบัญชีนานเท่าไหร่?

Avatar
สิงหาคม 25, 2019
by Taner Ozturk, Trading Expert

ระยะเวลาในการเปิดบัญชีแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล แต่หากท่านดำเนินการส่งเอกสารยืนยันตนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ท่านจะได้รับข้อมูลการเข้าสู่ระบบภายใน 24 ชั่วโมงทำการ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปิดบัญชี โปรดติดต่อเราเพื่อให้ทางเราช่วยเหลือ

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST