Contact

ไลฟ์แชทและการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

Avatar
ตุลาคม 25, 2019
by ,

โปรดทราบว่าการสนทนาแบบไลฟ์แชทและการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีจะถูกบันทึกไว้และอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือการฝึกอบรมของเรา

การสนทนาผ่านระบบไลฟ์แชทและการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีนั้นมีไว้สำหรับแจ้งข้อมูลทั่วไปของท่านเท่านั้น โปรดทราบว่าเราไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุน สถานการณ์ทางการเงิน หรือ ความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ก่อนดำเนินการกับข้อมูลหรือคำแนะนำใด ๆ ท่านควรพิจารณาว่าเหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะของท่านเพียงใดและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหากจำเป็น

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST