Contact

จะไม่มีการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ Forex และ CFD

Avatar
ตุลาคม 24, 2019
by ,

คำแนะนำเดียวที่เราจะให้ท่านคือวิธีการทำงานของการซื้อขายมาร์จิ้น

ดังนั้นท่านควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนทำการซื้อขายกับเราและความเหมาะสมของคำแนะนำทั่วไปใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล สถานการณ์ทางการเงิน และความต้องการของท่าน และรับคำแนะนำทางการเงินและกฎหมายก่อนที่ท่านจะเปิดบัญชีและซื้อขายกับเรา

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST