Contact

ข้อเสนอของบุคคลที่สาม

Avatar
ตุลาคม 25, 2019
by ,

เว็บไซต์นี้อาจมีการอ้างอิงถึงข้อเสนอพิเศษหรือโปรโมชั่นอื่น ๆ โดยบุคคลที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ EightCap

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ซึ่งไม่สามารถยกเว้นได้เราไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับคุณภาพความถูกต้องความสามารถในการค้าขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของสินค้าหรือบริการที่มีให้จากบุคคลเหล่านี้ การได้รับสินค้าหรือบริการจากบุคคลเหล่านี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง คุณชดใช้ให้สมาชิกแต่ละคนของ EightCap จากความรับผิดการสูญเสียความเสียหายต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการได้รับสินค้าหรือบริการของคุณจากบุคคลที่สามที่อ้างถึงในเว็บไซต์นี้

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST