Contact

ค่าสเปรดคืออะไร

กรกฎาคม 22, 2019
by Nick Alexander, Market Analyst

ค่าสเปรดคือรายได้ของโบรคเกอร์จากการซื้อขายแต่ละครั้ง เป็นค่าคอมมิชชั่นที่จำเป็นในการชดเชยกับค่าธรรมเนียมและค่าเรียกเก็บจากโบรคเกอร์ ในการเทรดฟอเร็กซ์ ค่าสเปรดคือความแตกต่างระหว่างราคาซื้อ (Ask) และราคาขาย (Bid) ของสินทรัพย์หรือคู่ฟอเร็กซ์ โดยมักจะถูกเรียกในหน่วย Pips เมื่อเปิดโพสิชั่น ค่าสเปรดคือช่องว่างหรือความแตกต่างระหว่าง Short และ Long

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST