Contact

ทำไมค่าสวอปเป็นสามเท่าในวันพุธ?

Nick
สิงหาคม 28, 2019
by Nick Alexander, Market Analyst

หากท่านทำการถือโพสิชั่นข้ามคืนวันพุธ ค่าธรรมเนียมการเงินในการหัก/เพิ่มจะถูกคำนวณเป็น 3 เท่าจากปกติ โดยจะเป็นการจัดการชำระของการซื้อขายช่วงสุดสัปดาห์ เนื่องจากไม่มีการคิดค่าสวอปในช่วงเวลาดังกล่าวจากการที่ตลาดปิด

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST