Contact

GBP/USD

คู่สกุลเงินที่เก่าแก่ที่สุดและมีการซื้อขายทั่วโลก เดิมมีค่าความผันผวนต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ได้มีความผันผวนเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจยุโรปและการเจรจา Brexit ทำให้คู่เงินนี้สามารถใช้ในการเก็งกำไรในการซื้อขายได้มากขึ้นพร้อมความเสี่ยงที่สูงขึ้น

สมัครบัญชีเทรดจริงภายในไม่กี่นาทีหรือทดลองใช้บัญชีทดลอง

สร้างบัญชีเทรด ใช้งานบัญชีทดลอง