Contact

แพ็คเกจการสร้างchartขั้นสูง

Avatar
ตุลาคม 17, 2019
by ,

วิเคราะห์แนวโน้มราคาในระยะสั้นและระยะยาวด้วยความสามารถในการสร้างchart ที่มีประสิทธิภาพของ MT5 Chart ใน 21 กรอบเวลาพร้อมตัวบ่งชี้ในตัว 80 ตัวและวัตถุวิเคราะห์ทั้งหมดนี้อยู่ที่ปลายนิ้วของท่าน

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST