Tài liệu pháp lý

Các tài liệu được liệt kê dưới đây đưa ra các điều kiện mà các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được cung cấp. Chúng là những tài liệu quan trọng cần được đọc và xem xét cẩn thận trước khi thiết lập tài khoản giao dịch với chúng tôi.

Chúng chi phối mối quan hệ của bạn với công ty chúng tôi.

Công bố

Các tài liệu này được thiết kế để hỗ trợ bạn trong việc quyết định xem các sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp có phù hợp với bạn hay không dựa trên tình hình, nhu cầu và mục tiêu tài chính cá nhân của bạn.

Thỏa thuận

Thỏa thuận khách hàng của chúng tôi chi phối tất cả các giao dịch mà bạn tham gia với chúng tôi. Bằng cách mở tài khoản với chúng tôi, bạn xác nhận với chúng tôi rằng bạn đã đọc và đồng ý với tài liệu này.

Riêng tư

Đây là chính sách của chúng tôi liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân của bạn.

Chính sách và thông báo bổ sung

Chúng tôi cũng duy trì và áp dụng các chính sách khác để đảm bảo chúng tôi đáp ứng tất cả các nghĩa vụ pháp lý tài chính và việc truy cập và sử dụng trang web này của bạn tuân theo các điều khoản và điều kiện của chúng tôi cũng như các tuyên bố và thông báo khác.

Speak to us >> EightCap: Australian Forex & CFD Regulated Broker

Trò chuyện với chúng tôi.

Là một sàn đã được quy định, chúng tôi tuân thủ các yêu cầu quy định nghiêm ngặt.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến kinh doanh và dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng gọi trực tiếp cho chúng tôi theo số +67835382, +61385922375 hoặc nhắn tin hoặc gửi email cho chúng tôi.

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ

Govant Building, Bp 1276,
Port Vila, Vanuatu

ĐIỆN THOẠI

+61385922375
+67835382

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch ký quỹ có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn nên xem xét cẩn thận mục tiêu, tình hình tài chính, nhu cầu và mức độ kinh nghiệm của mình trước khi tham gia bất kỳ giao dịch ký quỹ nào với Eightcap và hãy tham khảo các ý kiến khác nếu cần thiết. Ngoại hối và CFD là những sản phẩm có đòn bẩy cao, có nghĩa là cả lãi và lỗ đều được phóng đại. Bạn chỉ nên tham gia những giao dịch này nếu bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và có thể chịu lỗ để chúng không mang lại ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của bạn (bao gồm cả rủi ro mất nhiều hơn so với đầu tư ban đầu của bạn). Bản công bố sản phẩm (PDS) và Hướng dẫn dịch vụ tài chính (FSG) cho các sản phẩm của chúng tôi có sẵn để tải xuống từ trang Tài liệu pháp lý. Bạn phải đánh giá và xem xét chúng cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Eightcap là tên thương hiệu doanh nghiệp đã được đăng kí của Eightcap Global Ltd. Chúng tôi còn được đăng kí bởi Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) - Số đăng kí công ty 40377.

Thông tin trên trang web này là thông tin chung và không hướng đến cư dân ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực tài phán mà có việc phân phối hoặc sử dụng dịch vụ như vậy đi ngược lại với luật pháp hoặc quy định của địa phương. Eightcap không phải là cố vấn tài chính và không đưa ra lời khuyên, khuyến nghị hoặc ý kiến ​​liên quan đến việc đạt được, nắm giữ hoặc xử lý giao dịch ký quỹ. Chúng tôi chỉ cung cấp lời khuyên chung và theo đó bạn nên xem xét lời khuyên (nếu có) phù hợp với mục tiêu, tình hình tài chính và nhu cầu của bạn như thế nào trước khi thực hiện lời khuyên.