Giấy phép và quy định

Chúng tôi rất coi trọng sự an toàn của khách hàng và đảm bảo rằng bạn được bảo vệ khỏi mọi sự sơ suất.

Tại Eightcap, chúng tôi vượt lên trên các tiêu chuẩn ngành và thực hiện các biện pháp đặc biệt để đảm bảo mức độ bảo mật cao nhất có thể cho khách hàng của chúng tôi.

License >> EightCap: Australian Forex & CFD Regulated Broker

Giấy phép

Chúng tôi được đăng kí bởi Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) và sở hữu bằng cung cấp dịch vụ tài chính số 40377.

Insurance >> EightCap: Australian Forex & CFD Regulated Broker

Biện pháp bảo hiểm

Chúng tôi thực hiện thêm biện pháp đảm bảo cho tiền gửi của bạn bằng cách mua và duy trì chính sách bảo hiểm bồi thường chuyên nghiệp.

Client Money >> EightCap: Australian Forex & CFD Regulated Broker

Tiền của khách hàng

Tất cả tiền gửi của khách hàng riêng lẻ được giữ riêng biệt với các quỹ kinh doanh trong các tài khoản ngân hàng tách biệt.

Audits >> EightCap: Australian Forex & CFD Regulated Broker

Kiểm toán

Kiểm toán được thực hiện định kỳ và độc lập bởi công ty kế toán bên ngoài để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.

Nghĩa vụ của chúng tôi

Là chủ sở hữu bằng cung cấp dịch vụ tài chính chuyên nghiệp, chúng tôi tuân thủ các yêu cầu tài chính nghiêm ngặt được đặt ra bởi VFSC.

Đầu tiên chúng tôi có nghĩa vụ phải thực hiện các yêu cầu nghiêm ngặt về vốn, sử dụng và tuân thủ các tiêu chuẩn và quy trình mang tính quốc gia bao gồm quản lý rủi ro và đào tạo nhân viên thường xuyên và thực hiện kiểm toán chi tiết hàng năm bởi kiểm toán viên độc lập để đảm bảo tuân thủ.

Để đảm bảo chúng tôi đáp ứng và duy trì nhu cầu tài chính bất cứ lúc nào, chúng tôi liên tục xác định, theo dõi và kiểm soát mọi loại rủi ro liên quan đến hoạt động của chúng tôi, bao gồm liên tục đánh giá hiệu quả của các chính sách, thỏa thuận và thủ tục. Nhân viên của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm và kiến thức về ngành và được đào tạo để liên tục hoàn thiện các tiêu chuẩn.

Giới thiệu về VFSC

Nghĩa vụ chính của VFSC là vận hành hiệu quả việc đăng kí. Thêm vào đó, nhiệm vụ của ủy ban này còn là đảm bảo quản lí và giám sát cho các dịch vụ tài chính không kí gửi của Vanuatu. Chức năng này còn bao gồm việc quảng bá công nghiệp tài chính ở nước ngoài và bảo vệ danh tiếng của ngành khỏi những cá nhân không mong muốn.

Tiền của bạn với chúng tôi.

Your money with us >> EightCap: Australian Forex & CFD Regulated Broker

Sự an toàn của tiền của bạn là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi.

Tất cả các quỹ tiền của khách hang của chúng tôi được duy trì và quản lí an toàn trong quỹ tại ngân hang riêng biệt và được giữ tách biệt với quỹ kinh doanh và hoạt động của chúng tôi.

Extra Protection >> EightCap: Australian Forex & CFD Regulated Broker

Bảo hiểm thêm

Ngoài việc giữ tiền của bạn trong các tài khoản tách biệt và để tăng cường hơn nữa tính bảo mật và an toàn cho tiền của bạn, chúng tôi cũng đã ký một chính sách bảo hiểm bồi thường chuyên nghiệp với một cơ quan bảo hiểm hạng nhất được lựa chọn cẩn thận mà không phải trả thêm phí.

Đánh giá thường xuyên

Chúng tôi có quy trình kiểm toán hàng năm kỹ lưỡng – được áp dụng bởi các nhóm tuân thủ nội bộ và kiểm toán viên độc lập bên ngoài để đảm bảo an toàn vốn và giám sát tất cả các hoạt động, bảo mật quỹ và thủ tục gửi / rút tiền của khách hàng.

Chúng tôi cũng thực hiện đối chiếu tiền của khách hàng hàng ngày theo các yêu cầu quy định, để đảm bảo rằng các khoản tiền được ủy thác phản ánh chính xác tài sản của khách hàng riêng lẻ.

Hãy là một nhà giao dịch thông minh.

Chọn một nhà cung cấp dịch vụ tài chính đáng tin cậy và được cấp phép là bước đầu tiên để quản lý rủi ro giao dịch của bạn.

Để đảm bảo bạn đã chọn đúng đối tác thương mại, bạn nên xem xét không chỉ các điều kiện giao dịch của công ty mà quan trọng nhất là xác nhận rằng hoạt động của công ty tuân thủ các yêu cầu pháp lý của quốc gia có liên quan và các tiêu chuẩn tài chính được quốc tế công nhận.

Trước khi bạn tham gia bất kỳ thỏa thuận nào với chúng tôi, chúng tôi khuyên bạn nên đọc Công Bố Tiêu Chuẩn Quy Định được thiết kế để giúp bạn hiểu các rủi ro liên quan đến các sản phẩm phái sinh tài chính, đánh giá lợi ích tiềm năng và quyết định xem đầu tư vào các sản phẩm đó có phù hợp với bạn không.

PDS và FSG của chúng tôi cũng có sẵn để bạn tải xuống từ trang web này.

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ

Govant Building, Bp 1276,
Port Vila, Vanuatu

ĐIỆN THOẠI

+61385922375
+67835382

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch ký quỹ có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn nên xem xét cẩn thận mục tiêu, tình hình tài chính, nhu cầu và mức độ kinh nghiệm của mình trước khi tham gia bất kỳ giao dịch ký quỹ nào với Eightcap và hãy tham khảo các ý kiến khác nếu cần thiết. Ngoại hối và CFD là những sản phẩm có đòn bẩy cao, có nghĩa là cả lãi và lỗ đều được phóng đại. Bạn chỉ nên tham gia những giao dịch này nếu bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và có thể chịu lỗ để chúng không mang lại ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của bạn (bao gồm cả rủi ro mất nhiều hơn so với đầu tư ban đầu của bạn). Bản công bố sản phẩm (PDS) và Hướng dẫn dịch vụ tài chính (FSG) cho các sản phẩm của chúng tôi có sẵn để tải xuống từ trang Tài liệu pháp lý. Bạn phải đánh giá và xem xét chúng cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Eightcap là tên thương hiệu doanh nghiệp đã được đăng kí của Eightcap Global Ltd. Chúng tôi còn được đăng kí bởi Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) - Số đăng kí công ty 40377.

Thông tin trên trang web này là thông tin chung và không hướng đến cư dân ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực tài phán mà có việc phân phối hoặc sử dụng dịch vụ như vậy đi ngược lại với luật pháp hoặc quy định của địa phương. Eightcap không phải là cố vấn tài chính và không đưa ra lời khuyên, khuyến nghị hoặc ý kiến ​​liên quan đến việc đạt được, nắm giữ hoặc xử lý giao dịch ký quỹ. Chúng tôi chỉ cung cấp lời khuyên chung và theo đó bạn nên xem xét lời khuyên (nếu có) phù hợp với mục tiêu, tình hình tài chính và nhu cầu của bạn như thế nào trước khi thực hiện lời khuyên.