Chương Trình Giới Thiệu Bạn Bè

Điều Khoản và Điều Kiện
Tiêu chí

1. Chương trình khuyến mãi được áp dụng cho khách hàng sẵn có và khách hàng mới của EightCap.
2. Chương trình khuyến mãi không được áp dụng cho khách hàng được giới thiệu cho EightCap qua người giới thiệu (IB).
3. Để được coi là hợp lệ, người nộp đơn (“Được giới thiệu”) phải:
– Có tài khoản EightCap Live hoặc mở tài khoản giao dịch mới trên MT4;
– Nạp tiền tối thiểu $250 (đơn vị tiền tệ tài khoản) vào tài khoản giao dịch của bạn;
– Giới thiệu khách hàng mới cho EightCap.
4. Tiếp đến, người được giới thiệu phải:
– Là khách hàng mới của EightCap – khách hàng hiện tại của EightCap sẽ không được coi là khách hàng “được giới thiệu”, bao gồm bất kì khách hàng hiện tại nào có tài khoản liên hợp (joint account) của EightCap.

Điều kiện

1. Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 05 tháng 7 năm 2019. Bất kì yêu cầu nào được gửi đến trước thời gian này sẽ không được tính là hợp lệ để tham gia, trừ khi các yêu cầu này được đặc cách từ EightCap.
2. Để tham gia chương trình khuyến mãi này hoặc để yêu cầu cộng thưởng vào tài khoản giao dịch của bạn, bạn phải gửi email cho Account Manager của mình hoặc gửi tới global@eightcap.com với tiêu đề ‘Chương Trình Giới Thiệu” (chỉ sau khi đã đáp ứng tất cả các tiêu chí của chương trình).
3. Để được tính là hợp lệ nhận tiền thưởng, khách hàng được giới thiệu phải thỏa mãn những điều kiện sau:
– Mở tài khoản giao dịch EightCap Live mới trên MT4;
– Nạp tiền lần đầu tối thiểu $100 vào tài khoản giao dịch mới của họ; Và
– Giao dịch tối thiểu 10 lots (lô) FX tiêu chuẩn (1 lot FX tiêu chuẩn nghĩa là giao dịch 2 chiều trên một lot tiêu chuẩn của một cặp tiền tệ) trong vòng ba mươi (30) ngày từ ngày mở tài khoản – Giao dịch hedging sẽ không được tính.
4. Tiền thưởng người giới thiệu được nhận là $100 (đơn vị tiền tệ tài khoản) .
5. Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản giao dịch của người giới thiệu trong vòng ba (3) ngày làm việc tính từ ngày yêu cầu gửi đi và được chấp thuận là hợp lệ (xem điều 3).
6. Bạn có thể tham gia chương trình khuyến mãi này nhiều lần nếu muốn. Không có hạn chế về số khách hàng mới bạn có thể giới thiệu cho EightCap – bạn sẽ nhận được $100 (đơn vị tiền tệ tài khoản) cho mỗi lần giới thiệu hợp lệ.
7. Khách hàng có thể lựa chọn việc rút tiền trong tài khoản hoặc tiền nạp của họ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu bất cứ quỹ tiền nào được rút ra trước khi các yêu cầu trong điều 3 được thỏa mãn, bạn sẽ không hợp lệ cho chương trình khuyến mãi này ngay lập tức và cũng không hợp lệ để nhận tiền thưởng.

Nạp tiền

1. EightCap sẽ chỉ tính một tài khoản là “Đã nạp tiền” khi số tiền bạn nạp được nhận bởi chúng tôi và thể hiện trong tài khoản giao dịch Live của bạn. Vui lòng lưu ý rằng Chuyển Tiền Nội Bộ, Điều Chỉnh Số Dư hay bất cứ loại hoa hồng nào sẽ không được EightCap tính là tiền nạp mới.
2. EightCap luôn muốn đảm bảo việc chuyển quỹ tiền của khách hàng vào tài khoản giao dịch của khách hàng sớm và tiện lợi nhất có thể. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng khối lượng tiền nạp rút đôi khi sẽ tăng cao đột biến, và điều này cùng với việc dựa vào kênh cung cấp nạp tiền (bên thứ 3) có thể dẫn đến một chút chậm trễ trong quá trình nạp tiền. Chúng tôi khuyến nghị rằng các nhà giao dịch cần dựa vào thông tin trong trang Nạp tiền của chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết về thời gian nạp tiền dự kiến trước khi bạn lựa chọn hình thức nạp tiền.

Miễn trừ trách nhiệm

1. Những điều khoản và điều kiện này phải được đọc cùng với những Điều Khoản và Điều Kiện Chung được áp dụng cho tất cả các lời mời khuyến mãi của EightCap.
2. Việc tham gia chương trình khuyến mãi đồng nghĩa với việc chấp thuận tất cả các điều kiện. Các khách hàng hợp lệ được yêu cầu tuân thủ các điều khoản và điều kiện như đã trình bày.
3. EightCap giữ quyền giữ lại tiền thưởng nếu chúng tôi có niềm tin hợp lý rằng đã có sự cộng tác, thông đồng hoặc tổ chức của những câu trả lời/ cá cược/ giao dịch từ cùng một nguồn, hoặc chúng tôi có niềm tin hợp lý rằng chương trình khuyến mãi đang bị sử dụng sai mục đích bằng bất kì hình thức nào.
4. Chương trình khuyến mãi và thưởng này không thể trao đổi hay kết hợp với các chương trình khuyến mãi hay lời mời khác.
5. Quyết định của EightCap liên quan đến bất cứ khía cạnh nào của chương trình khuyến mãi này sẽ là cuối cùng và mang tính bản lề, và tuyệt đối sẽ không có thêm sự trao đổi nào.

Phạm vi quyền hạn

Các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi này được tuân thủ theo luật pháp Vanuatu.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kì câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến chương trình khuyến mãi này hay các điều khoản liên quan đến chương trình khuyến mãi, hãy liên hệ chúng tôi qua số +678 35382, +61385922375 hoặc gửi email đến global@eightcap.com.

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ

Govant Building, Bp 1276,
Port Vila, Vanuatu

ĐIỆN THOẠI

+61385922375
+67835382

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch ký quỹ có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn nên xem xét cẩn thận mục tiêu, tình hình tài chính, nhu cầu và mức độ kinh nghiệm của mình trước khi tham gia bất kỳ giao dịch ký quỹ nào với Eightcap và hãy tham khảo các ý kiến khác nếu cần thiết. Ngoại hối và CFD là những sản phẩm có đòn bẩy cao, có nghĩa là cả lãi và lỗ đều được phóng đại. Bạn chỉ nên tham gia những giao dịch này nếu bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và có thể chịu lỗ để chúng không mang lại ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của bạn (bao gồm cả rủi ro mất nhiều hơn so với đầu tư ban đầu của bạn). Bản công bố sản phẩm (PDS) và Hướng dẫn dịch vụ tài chính (FSG) cho các sản phẩm của chúng tôi có sẵn để tải xuống từ trang Tài liệu pháp lý. Bạn phải đánh giá và xem xét chúng cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Eightcap là tên thương hiệu doanh nghiệp đã được đăng kí của Eightcap Global Ltd. Chúng tôi còn được đăng kí bởi Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) - Số đăng kí công ty 40377.

Thông tin trên trang web này là thông tin chung và không hướng đến cư dân ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực tài phán mà có việc phân phối hoặc sử dụng dịch vụ như vậy đi ngược lại với luật pháp hoặc quy định của địa phương. Eightcap không phải là cố vấn tài chính và không đưa ra lời khuyên, khuyến nghị hoặc ý kiến ​​liên quan đến việc đạt được, nắm giữ hoặc xử lý giao dịch ký quỹ. Chúng tôi chỉ cung cấp lời khuyên chung và theo đó bạn nên xem xét lời khuyên (nếu có) phù hợp với mục tiêu, tình hình tài chính và nhu cầu của bạn như thế nào trước khi thực hiện lời khuyên.