ДЗР са сложни финансови инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари поради ливъридж ефекта. 76.09% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Трябва да сте сигурни, че разбирате как работят ДЗР и дали можете да си позволите да поемете високия риск от загуба на парите си.

76.09% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик.

Как изчислявате суап процент?

„Нашите суап проценти се изчисляват автоматично в платформата за търговия. Въпреки това, за твоя информация суап процентите може да се изчислят по следната формула:

Текущ дълг/къс суап курс х брой лотове(обем на поръчката) = суап дебит кредит във втората валута

Ако имаш допълнителни въпроси относно нашите суап проценти, моля свържи се директно с нас.