ДЗР са сложни финансови инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари поради ливъридж ефекта. 76.09% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Трябва да сте сигурни, че разбирате как работят ДЗР и дали можете да си позволите да поемете високия риск от загуба на парите си.

76.09% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик.

Защо суаповите проценти при валутни двойки се утрояват в сряда?

Ако задържи- позиция през нощта в сряда, нормалните такси за овърнайт финансиране на поръчки, които се кредитират/дебитират ежедневно, са три пъти по-високи от нормалната сума. Таксуването на троен суап в сряда е прехвърляне, отчитащо сетълмента на сделките през уикенда. Това се дължи на факта, че суаповите проценти не се начисляват през този период поради затварянето на пазара през уикенда.