ДЗР са сложни финансови инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари поради ливъридж ефекта. 76.09% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Трябва да сте сигурни, че разбирате как работят ДЗР и дали можете да си позволите да поемете високия риск от загуба на парите си.

76.09% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик.

Кога е “овърнайт рол-овър” и се надчисляват допълнителни разходи?

Разходите за овърнайт финансиране се прилагат по активните позиции по време на затварянето на Пазарната сесия в Ню Йорк, което се равнява на 00:00 часа в платформа.