Contact

ค่าสเปรดถูกคำนวณยังไง

Nick
กรกฎาคม 22, 2019
by Nick Alexander, Market Analyst

สิ่งที่สำคัญคือ ยิ่งสเปรดมีค่าน้อยเท่าใด ต้นทุนในการเทรดก็ยิ่งน้อยลง แต่หากสเปรดมีค่ามากจะทำให้ต้นทุนการเทรดมากขึ้น

เช่น หาก EURUSD มีการอ้างอิงราคาซื้อที่ 1.0984 และราคาขาย 1.0983 เราคำนวณค่าสเปรดโดยการหาความต่างของ 1.0983 จาก 1.0984 ดังนั้น ค่าสเปรดทั้งหมดคือ 0.0001 หรือ 1 pip

ราคาจะถูกอ้างอิงด้วยทศนิยม 5 จุด ที่ Eightcap

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST