Contact

Eightcap ให้เลือกเลเวอเรจอะไรบ้าง?

Nick
สิงหาคม 28, 2019
by Nick Alexander, Market Analyst

ตัวเลือกเลเวอเรจจะเปลี่ยนแปลงไปตามใบอนุญาตของ Eightcap ที่ท่านได้รับ สำหรับเลเวอเรจที่สามารถใช้ได้จะมีคำอธิบายอยู่ที่หน้า ‘เปรียบเทียบข้อเสนอ’

เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST