Risk Disclosure Notice

Before you begin trading with us, you must carefully consider whether trading in our products is appropriate for you in light of your financial circumstances and position.

You should keep in mind that margin trading is considered a high risk geared investment strategy and may not be suitable for many members of the public. You should not deal in the products we offer unless you understand the nature of the contract you are entering into and the extent of your exposure to risk from that contract.

Margin trading involves different levels of exposure to risk and in deciding whether to trade in such instruments, you should consider the following points:

Trading Forex and CFDs carries a high degree of risk.

The leverage involved in trading these products means that both gains and losses are magnified. In other words, a relatively small market movement can lead to a proportionately much larger movement in the value of your investment, and this can work against you as well as for you.

Derivative markets can be highly volatile.

The prices of the underlying securities, currencies, commodities, financial instruments or indices may fluctuate rapidly and over wide ranges and in reflection of unforeseen events or changes in conditions, none of which can be controlled by you.

It will also be influenced by unpredictable events including, among other things, changing supply and demand relationships, governmental, agricultural, commercial and trade programs and policies, national and international political and economic events and the prevailing psychological characteristics of the relevant marketplace.

Foreign markets will involve different risks to Australian markets.

The potential for profit or loss from Forex or CFD relating to a foreign market or denominated in a foreign currency will be affected by fluctuations in foreign exchange rates. It is possible to incur a loss if exchange rates change to your detriment, even if the price of the instrument to which the Forex or CFD relates remains unchanged.

You may sustain a total loss of the margin that you deposit with us to establish or maintain a position.

If the market moves against you, you may be called upon to pay substantial additional margin at short notice.

If you fail to do so within the required time, your position may be liquidated at a loss and you will be liable for any resulting deficit. You will be deemed to have received a notice requiring the payment of such funds, even if you are not at home or do not receive the messages we leave for you, if the notices are delivered to your nominated contact points.

No personal financial product advice/recommendation relating to Forex and CFDs will be provided.

The only advice we will give you will be as to how margin trading works.

Consequently, you should consider carefully before trading with us and the appropriateness of any general advice having regard to your personal objectives, financial situation and needs, and obtain financial and legal advice before you open an account and trade with us.

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ

Govant Building, Bp 1276,
Port Vila, Vanuatu

ĐIỆN THOẠI

+61385922375
+67835382

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch ký quỹ có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn nên xem xét cẩn thận mục tiêu, tình hình tài chính, nhu cầu và mức độ kinh nghiệm của mình trước khi tham gia bất kỳ giao dịch ký quỹ nào với Eightcap và hãy tham khảo các ý kiến khác nếu cần thiết. Ngoại hối và CFD là những sản phẩm có đòn bẩy cao, có nghĩa là cả lãi và lỗ đều được phóng đại. Bạn chỉ nên tham gia những giao dịch này nếu bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và có thể chịu lỗ để chúng không mang lại ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của bạn (bao gồm cả rủi ro mất nhiều hơn so với đầu tư ban đầu của bạn). Bản công bố sản phẩm (PDS) và Hướng dẫn dịch vụ tài chính (FSG) cho các sản phẩm của chúng tôi có sẵn để tải xuống từ trang Tài liệu pháp lý. Bạn phải đánh giá và xem xét chúng cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Eightcap là tên thương hiệu doanh nghiệp đã được đăng kí của Eightcap Global Ltd. Chúng tôi còn được đăng kí bởi Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) - Số đăng kí công ty 40377.

Thông tin trên trang web này là thông tin chung và không hướng đến cư dân ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực tài phán mà có việc phân phối hoặc sử dụng dịch vụ như vậy đi ngược lại với luật pháp hoặc quy định của địa phương. Eightcap không phải là cố vấn tài chính và không đưa ra lời khuyên, khuyến nghị hoặc ý kiến ​​liên quan đến việc đạt được, nắm giữ hoặc xử lý giao dịch ký quỹ. Chúng tôi chỉ cung cấp lời khuyên chung và theo đó bạn nên xem xét lời khuyên (nếu có) phù hợp với mục tiêu, tình hình tài chính và nhu cầu của bạn như thế nào trước khi thực hiện lời khuyên.