“Racing has always been a big part of my life. It’s my passion. All the work I put in is to become the best. I am a competitor and will not rest till I get what I am after.”

Daniel Ricciardo, Australian F1® Driver

Daniel Ricciardo
eightcap official
ambassador

Getting to know the team at EightCap and their business made the decision to partner with them a really comfortable one for me. EightCap is ambitious and just as passionate about the financial markets as I am about my career.

Striving to be the best in any pursuit takes serious commitment, and I respect what the EightCap team is aiming to achieve. I’m looking forward to working closely with them.


Daniel Ricciardo

About Daniel Ricciardo

Born in Perth, Western Australia, Daniel Ricciardo has enjoyed a highly successful career within the sport of Formula 1® since his debut in the premier motorsport class in 2011.

He has had great success at both Toro Rosso and Aston Martin Red Bull Racing with close to 150 races into his career to date. Daniel has reached the podium on 29 occasions with seven Grand Prix wins. Daniel will join Renault Sport Formula 1® team for the 2019 and 2020 Formula 1® seasons.

watch Ricciardo’s
behind the scenes video

PLAY

watch Ricciardo’s
behind the scenes video

We identified Daniel as highly ambitious individual that we wanted to be aligned with. He’s an elite driver with a contagious personality.

We aspire to achieve big goals just like Daniel and we’re thrilled to be working with him as part of this partnership.


Joel Murphy
CEO of Eightcap

We identified Daniel as highly ambitious individual that we wanted to be aligned with. He’s an elite driver with a contagious personality.

We aspire to achieve big goals just like Daniel and we’re thrilled to be working with him as part of this partnership.


Joel Murphy
CEO of Eightcap

Trade Global Financial Markets with EightCap

TRỤ SỞ CHÍNH

Level 6, 360 Collins Street
Melbourne, VIC
3000 Australia

 

ĐIỆN THOẠI

+61383734800

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch ký quỹ có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn nên xem xét cẩn thận mục tiêu, tình hình tài chính, nhu cầu và mức độ kinh nghiệm của mình trước khi tham gia bất kỳ giao dịch ký quỹ nào với EightCap và hãy tham khảo các ý kiến khác nếu cần thiết. Ngoại hối và CFD là những sản phẩm có đòn bẩy cao, có nghĩa là cả lãi và lỗ đều được phóng đại. Bạn chỉ nên tham gia những giao dịch này nếu bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và có thể chịu lỗ để chúng không mang lại ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của bạn (bao gồm cả rủi ro mất nhiều hơn so với đầu tư ban đầu của bạn). Bản công bố sản phẩm (PDS) và Hướng dẫn dịch vụ tài chính (FSG) cho các sản phẩm của chúng tôi có sẵn để tải xuống từ trang Tài liệu pháp lý. Bạn phải đánh giá và xem xét chúng cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

EightCap là tên doanh nghiệp đã đăng ký của công ty TNHH EightCap Pty (ABN 73 139 495 944). Chúng tôi được cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) - số AFSL của chúng tôi là 391441. Giấy phép này cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ tài chính cho người dân ở Úc.

Thông tin trên trang web này là thông tin chung và không hướng đến cư dân ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực tài phán mà có việc phân phối hoặc sử dụng dịch vụ như vậy đi ngược lại với luật pháp hoặc quy định của địa phương. EightCap không phải là cố vấn tài chính và không đưa ra lời khuyên, khuyến nghị hoặc ý kiến ​​liên quan đến việc đạt được, nắm giữ hoặc xử lý giao dịch ký quỹ. Chúng tôi chỉ cung cấp lời khuyên chung và theo đó bạn nên xem xét lời khuyên (nếu có) phù hợp với mục tiêu, tình hình tài chính và nhu cầu của bạn như thế nào trước khi thực hiện lời khuyên.